Kierunek Czarnobyl w skrócie

Pierwsza trasa – kierunek Czarnobyl, to zimowa wyprawa drogą, prowadzącą przez Białoruś i Ukrainę. Jak poradzili sobie bohaterowie naszej opowieści? Oto foto skrót z wyprawy.

Ciekawość Świata

To ciekawość świata i ludzi oraz ciągła potrzeba pozostawania w ruchu, sprawia, że robimy to co robimy.